Funcțiile grădinii școlare

„ Este vorba în  concret de o instruire interdisciplinară și nu doar de lucrarea grădinii.” – Horváth András, director școlar

Scopul principal al grădinii școlare îl reprezintă oferirea unei experiențe profesionale tangibile elevilor, a posibilității de  creare, protejare și întreținere a valorilor. În fiecare școală este posibilă amenajarea unei asemenea grădini

Grădina școlară are un caracter ilustrativ, scopul ei principal fiind cunoașterea morfologică și de utilitate (alimentație, condiment, ornament și medicină) a plantelor.

Este o grădină de legume (salată, ridichi, fasole, dovleac, etc.) unde de alimentele produse se bucură în mod direct atât elevii, cât și întreaga colectivitate școlară.

Grădina are și spații ecologice de prezentare, ca de exemplu, straturi înalte, echipamente de protecție pentru păsări (hrănitoare, scorbură), unde elevii dobândesc în mod direct cunoștințe asupra rolului plantelor și animalelor în viața comunității. Astfel, vor ajunge să cunoască funcționarea armonioasă și organizată a mediului natural și al celui creat de om.

O grădină educațională se compune
în principal din trei elemente constitutive:

ansamblul construit – proiectare, executare – elementele și construcțiile, funcționarea (întreținerea) acestora este ceea ce numim ”Arhitectura și întreținerea” grădinii

”instrumentele și materialele” sunt plantele, materialele și echipamentele utilizate în activitățile desfășurate în grădina școlară

”activitatea de creare” constă în îndeletnicirile întreprinse în grădină, începând cu plantarea și finalizând cu recoltarea.